اینفوگرافیک : خاصیت های مهم css3

این اینفوگرافیک بیان کننده 9 خاصیت مهم موجود در CSS3 می باشد. همانگونه که می دانید از زمانی که CSS3 عرضه شد، به سرعت در فضای وب فراگیر گشت، اما هنوز اندکی از طراحان می باشند که با این زبان آشنایی ندارند. 9 ویژگی کاربردی زیر در این اینفوگرافیک معرفی می شوند :

Border-radius         Opacity        Border-image   
Background      Linear-gradient      Transition   
RGBA           Box-shadow             Text-shadow

css3 infographic full اینفوگرافیک : خاصیت های مهم CSS3

برای راهنمایی بیشتر این فایل را دانلود نمائید :

http://www.7learn.com/wp-content/uploads/2012/09/css3.html

ارسال نظر