کوپن های تخفیف

کوپن های تخفیف یکی از بخش های مورد علاقه هر کاربری در دنیا هست.

برای این که بتوانید با تعیید قوانین خاصی در یک بازه زمانی به خرید هایی تخفیف هایی بدهید میتوانید از این بخش استفاده کنید و کد تخفیف ایجاد کنید

Setup >> Promotions/Coupons

سپس :

Add New

در این بخش:

Promotion Code کد کوپن هست. مثلا برای سرور های مجازی امریکا در ماه سپتامبر : UVS یا USVPS_9

Type اگر میخواهید این تخفیف به صورت درصد اعمال شود. مثلا میخواهید 10 درصد تخفیف بدهید. باید گزینه percent را انتخاب کنید.
اگر میخواهید بک مقدار ثابت مشخص تخفیف داده شود. مثلا 5000 تومان باید گزینه Fixd Amount را انتخاب کنید
اگر سرویس شما هزینه ستاپ دارد و میخواهید این هزینه به عنوان تخفیف 0 شود گزینه free setup را انتخاب کنید

Value مقدار تخفیف هست. اگر در منوی type گزینه درصد را انتخاب کرده باشید این مقدار به عنوان درصد تعریف میشود.
اگر در این گزینه مثلا مقدار 5000 تعریف کنید و در منوی type نیز گزینه Fixd Amount باشد.دقیقا همین مقدار را از هزینه کلی به عوان تخفیف کسر میکند.

Cycles میتوانید تعریف کنید این تخفیف برای خرید هایی اعمال شود که ماهانه هستند.3 ماهه هستند یا ... .


Applies to محصولاتی که میخواهید این تخفیف برای ان ها اعمال شود.
میتوانید با نگه داشتن ctrl چند مخصوال را انتخاب کنید


Expiration Date
تاریخ پایان تخفیف هست. اگر 0 وارد کنید نا محدود میشود

Maximum Uses
اکر میخواهید تعریف کنید که مثلا این کد فقط 10 بار در کل استفاده شود و در تعداد استفاده کلی محدودیت بگذارید باید از این بخش استفاده کنید.

ارسال نظر