سیستم whmcs

از این پس کاربران میهن وب گستر میتوانند با کمترین از خدمات سیستم WHMCS بهرمنده شود.این سرویس ها توسط دوستان در سایت وننون که در مشهد فعالیت دارند تهیه و  فارسی شازی شده.

کلیه توضیحات این سیستم در بخش خدمات دیگر / سرویس WHMS قابل رویت می باشد.

سیستم های این مجموعه :

  • ماژول شمسی سازی
  • ماژول مدیریت محتوا
  • بسته فارسی ساز