تگ های قالب بندی متن 3

 

یادآوری : در آموزش پست قبل با 5 تگ دیگر از تگ های قالب بندی متن در HTML آشنا شدیم که عبارتند از:
1 <hn> </hn>
2 <br />
3 <nobr> </nobr>
4 <pre> </pre> و <code> </code>
5 <br />

در ادامه این مطلب که آخرین جلسه از تگ های قالب بندی متن نیز هست شما را با پنج تگ دیگر، آشنا خواهیم کرد.

تگ <blink>: متن داخل این عنصر در مرورگر به صورت چشمک زن در خواهد آمد. این تگ تنها در مرورگرهای فایرفاکس، گوگل کروم و اوپرا پشتیبانی می شود، و مرورگر اینترنت اکسپلورر از آن پشتیبانی نمیکند.

1 <blink> 7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials </blink>

تگ <center>: از این تگ برای وسط چین کردن هر نوع عنصری استفاده میشود. برای این کار کافی است تگ باز <center> را قبل و تگ بسته <center/> را بعد از عنصر مورد نظرتان قرار دهید.

1 <center> <p>7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials</p> </center>

نتیجه در مرورگر:

center tag <a style=آموزش HTML (قسمت ۴) : تگ های قالب بندی متن (جلسه سوم)" title="آموزش HTML (قسمت ۴) : تگ های قالب بندی متن (جلسه سوم) 7learn.com" width="434" height="201" />


تگ <font>: از این تگ برای تغییر رنگ، تغییر اندازه و تغییر فونت متون و سایر عناصر متنی موجود در HTML استفاده می شود. این تگ که جزء تگ های درون خطی محسوب می شود از صفت های زیر پشتیبانی میکند.

face : از این صفت برای مشخص کردن فونت خاصی استفاده می گردد.یعنی اگر بخواهیم متنی را فونت خاصی نمایش دهیم از تگ <font> همراه با این صفت استفاده می کنیم. این صفت لیستی از فونت ها که با "," (کاما) از هم جدا شده اند را به عنوان مقدار می پذیرد. اگر اولین فونت بر روی سیستم کاربر نصب نبود، فونت دوم، فونت دوم نصب نبود فونت سوم و ... بر روی متن اعمال می شود:

1 <p> <font face='Tahoma,Arial,Serif'>7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials</font> </p>

کد بالا به این معناست که اول فونت Tahoma را بر روی متن اعمال کند. اگر فونت Tahoma روی سیستم کاربر نصب نبود، فونت Arial را اعمال کند، اگر این فونت نیز موجود نبود فونت Serif را اعمال کن. اگر..... و به همین منوال!

نکته : اگر می خواهید از فونتی استفاده کنید که نام آن دارای فاصله (space) نیز هست باید نام فونت را در داخل کوتیشن(" ") قرار دهید مانند:
1 <font face='Tahoma, "Times New Roman"'>

size: از این صفت برای تایین اندازه(سایز) متون استفاده می شود. و به دوشکل می توان به این صفت مقدار داد:

 • مقادیر مطلق: مقادیری بین 1 تا 7.
 • مقادیر نسبی: مقادیری بین 7- تا 7+ که در این صورت اندازه فونت نسبت به اندازه فونت مشخص شده در تگ </ basefont> سنجیده خوهد شد. (این تگ را ادامه معرفی خواهیم کرد.) اگر عدد مشخص شده مثبت باشد، به این معناس که به همان تعداد به اندازه مشخص شده در </ basefont> اضافه و اگر عدد مشخص شده منفی باشد، به این معنی است که به همان تعداد از اندازه مشخص شده در </ basefont> کم شود و سپس بر روی متن اعمال گردد.

color : از این صفت برای تعیین رنگ یک متن استفاده میشود. این صفت مقداری از انواع رنگ ها می پذیرد و رنگ متن را مشخص می کند که در جلسه قبل طریقه مقدار دهی به این صفت را آموزش دادیم.

1 <p> <font face='Tahoma, Arial,"Times New Roman"' size='+2' color='#ff0000'> 7Learn.com : Web Design and Javascript Tutorials</font> </p>

نتیجه در مرورگر:

font tag <a style=آموزش HTML (قسمت ۴) : تگ های قالب بندی متن (جلسه سوم)" title="آموزش HTML (قسمت ۴) : تگ های قالب بندی متن (جلسه سوم) 7learn.com" width="587" height="162" />

تگ </ basefont>: از این تگ تهی که حتما باید در قسمت head استفاده شود برای تعیین اندازه و نوع و رنگ فونت پایه صفحه استفاده میشود. بیشترین استفاده از این تگ برای تعیین اندازه Font پایه صفحه است تا تمام اندازه های نسبی صفحه تگ های <font> داخل صفحه نسبت به آن سنجیده شود.

در صورتی که اندازه خاصی در تگ <basefont> تعیین نشود اندازه به صورت پیش فرض 3 در نظر گرفته میشود.

نکته : این تگ از تمام صفت های تگ <font> (یعنی size, color, face) با همان نوع مقادیر پشتیبانی میکند. ز اینکه به صفت size آن فقط می توان مقادیر مطلق داد و مقادیر نسبی مجاز نیستند.

تگ <marquee> : از این تگ برای به حرکت در آوردن متون، عکس ها و سایر عناصر استفاده میشود. صفت های این تگ به شرح زیر است:

Width : عرض محدوده marquee را بر حسب درصد یا پیکسل مشخص می کند. و در صورت مقدار ندادن مقدار آن به اندازه عرض صفحه خواهد بود.

Height : ارتفاع محدوده marquee را بر حسب درصد یا پیکسل مشخص می کند. و در صورت مقدار ندادن ارتفاع آن به ندازه متنی که در داخل آن است خواهد بود

Bgcolor : رنگ پس زمینه محدوده marquee را مشخص میکند. به سه روشی (نام رنگ، تابع rgb، مبنای هگزادسیمال) که قبلا به آن ها اشاره شده است. میتوان به این صفت مقدار داد.

Behavior: نحوه رفتار یا حرکت محتویات marquee را مشخص میکند که میتوناد یکی از مقادیر زیر باشد:

 • Scroll : متن از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج می شود.
 • Slide: متن از یک طرف وارد و در طرف دیگر می ایستد.
 • Alternate: متن یک حرکت رفت و برگشتی در محدوده marquee خواهد داشت.

و در صورت مقدار ندادن مقدار آن مساوی با scroll خواهد بود.

Scrollamount : اگر حرکت متن بوسیله تگ marquee را مانند قدم زدن در نظر بگیریم، این صفت فاصله بین هر قدم را کنترل میکند. این صفت مقداری عددی بر حسب px را میپذیرد.

Scrolldelay : این صفت تاخیر زمانی بین هر قدم را بر حسب میلی ثانیه مشخص میکند. مثلا مقدار 1000 برای این صفت به معنی تاخیر یک پانیه برای برداشتن هر قدم خواهد بود.

Loop: تعداد تکرار حرکت متن را کنترل میکند. و می تواند یک عدد صحیح باشد. در صورتی که بخواهید حرکت بی نهایت بار تکرار شود مقدار این صفت را برابر یک عدد منفی (مثلا 1-) یا عبارت infinite قرار بدهید.

Direction : جهت حرکت محتویات marquee را مشخص میکند. و می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

 • Up : حرکت به سمت بالا
 • Down : حرکت به سمت پایین
 • Right : حرکت به سمت راست
 • Left : حرکت به سمت چپ

hspace : میزان فاصله طرف های راست و چپ محدوده marquee نسبت به عناصر اطراف را بر حسب px یا درصد کنترل میکند.

vspace : میزان فاصله طرف های بالا و پایین محدوده marquee نسبت به عناصر اطراف را بر حسب px یا درصد کنترل میکند.

truespeed : معمولا مرورگرها مقادیر کمتر از 60 برای صفت scrolldelay را در نظر نمیگیرند، یعنی در صفت scrolldelay اگر مقداری کمتر از 60 را وارد کنیم، مرورگر آن را 60 در نظر خواهد گرفت. ولی ما میتوانیم با به بکارگیری صفت truespeed که جزء صفت های Boolean نیز هست (یعنی مقدار آن برابر با نام صفت است) مرورگرها را مجبور خواهیم کرد تا دقیقا همان عددی را که در صفت scrolldelay مشخص کرده ایم در حرکت متن تاثیر بدهد.

مثال :

1 <p> <marquee width='200px' height='50px' bgcolor='#acacac' behavior='Alternate' scrollamount='1px' scrolldelay='40'> 7Learn.com</marquee> </p>

نتیجه در مرورگر :

خب، تا اینجا با 20 تگ قالب بندی متن آشنا شدیم. در مطلب بعدی به کار با لینک ها (پیوندها) میپردازیم و تگ <a> را مورد بررسی قرار میدیم. و یه نکته اینکه، حتما مطالب مربوط به تگ های قالب بندی که در این جلسه آموزش دادیم رو تمرین کنید.

ارسال نظر